Politică de confidențialitate

Solicitări legate de datele personale

În scopul asigurării unei bune transparențe, în conformitate cu noile reguli europene de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), vă punem la dispoziție adresa de email contact@alegliceu.ro pentru a putea solicita ușor și pentru a primi direct pe email un raport cu toate datele personale pe care le avem despre tine, sau pentru a solicita ștergerea condiționată a acestor date.

Serviciile oferite de aplicația AlegLiceu NU se pot supune rambursării. Odată devenită activă aplicația și contul utilizatorului se consideră folosite serviciile oferite de aceasta și suma achitată NU se rambursează decât în cazul în care aplicația devine nefuncțională și nu permite realizarea rapoartelor finale cu cel puțin 5 zile înainte de termenul legal de înscriere a elevului la liceu.

Pentru a cere un raport GDPR vă rugăm să trimiteți un email în care să precizați această solicitare. Vă vom trimite un email pentru a confirma că sunteți proprietarul datelor solicitate, iar în urma confirmării veți primi automat Raportul.

Pentru a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale din evidența noastră, vă rugăm să trimiteți un email în care să precizați această solicitare.

Termeni și expresii conform legislației în vigoare

 • - „Date cu caracter personal” reprezintă în general orice fel de informație despre o persoană fizică, a cărei particularități poate conduce, direct sau indirect, la identificarea acesteia. Vom enumera, aici, cu titlu de exemplu, dar fără a limita la acestea: numele și prenumele, adresa geografică, orice număr de identificare, orientarea politică, orientarea sexuală, adresa de email, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri, etc;
 • - „Prelucrarea datelor cu caracter personal” reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • - „Operator de date cu caracter personal” reprezintă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operator de date (în sensul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) este SC MEDCONSTEAM SRL persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Stadionului nr.12-14, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2016/2011, cod unic de înregistrare fiscală 28936332, responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătura cu website-ul;
 • - „Acord” reprezintă consimțământul liber și expres acordat, în cunoștință de cauză, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopul declarat de noi, respectiv prestarea serviciilor specifice aplicației AlegLiceu.

În ce privește acordul dumneavoastră, în contextul colectării și folosirii datelor personale, am luat toate măsurile tehnice ca să ne puteți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză, de la prima și până la ultima interacțiune cu acest website și aplicația AlegLiceu.

Pentru îndeplinirea scopului nostru comercial

Scopul nostru comercial, prin raportare la obiectul de activitate al societății noastre, este realizarea relației contractuale dintre subscrisa și clienți în materia vânzărilor de servicii specifice obiectului nostru de activitate, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), ce ne sunt opozabile, fac parte din acest context.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online, iar pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul și preferințele dumneavoastră pe website, sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Pentru îmbunătățirea activității de marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/push/webpush/etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse sau servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • - măsuri de protecție a website-ului și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice;
 • - măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • - alte măsuri de gestionare a diverselor riscuri.

Prin urmare, ne angajăm:

 • - să protejăm confidențialitatea datelor dumneavoastră, aceasta reprezentând o prioritate deosebită pentru conducerea companiei noastre;
 • - să folosim aceste date pentru unicul scop de a vă oferi o experiență personalizată atât pe website-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovăm produsele și serviciile (Google, Facebook, Instagram, etc).

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate doar dacă avem acordul dumneavoastră, în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le-am putea colecta și modul cum le-am putea folosi ulterior:

 • - Adresa de email: În cazul în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de email, aceasta va putea fi utilizată de noi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la oferte legate de produsele și serviciile noastre, la contracte în vederea semnării, la facturi legate de achiziții, dar și la articolele și resursele conexe activității noastre, pe care le publicăm periodic pe acest site;
 • - Numele și Prenumele: În cazul în care ne-ați furnizat numele și prenumele dumneavoastră, vom putea folosi aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi. Platforma pe care o folosim este pentru prezentarea produselor și serviciilor noastre, și ne permite personalizarea, pe baza datelor furnizate, a experienței dumneavoastră în relația cu noi, atât în mediul online, cât și în relaționarea directă. În acest din urmă context, acolo unde, și dacă, este cazul, am putea folosi aceste date pentru a încheia contracte, exprese ori implicite, între compania noastră și dumneavoastră;
 • - Adresa de domiciliu sau de rezidență: În cazul în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de domiciliu sau de rezidență, vom putea folosi aceste date pentru a vă oferi serviciile de rapoarte generate de aplicația AlegLiceu;
 • - Orice alte date personale necesare îndeplinirii scopurilor comerciale: În această categorie includem orice fel de date personale suplimentare care rezultă din natura obiectului nostru de activitate și au legătură cu necesitatea realizării relației contractuale dintre noi și dumneavoastră, cum ar fi cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la: date despre bunuri deținute, orientare religioasă, orientare sexuală, date biometrice, date despre sănătate, familie, etc.
 • - Datele despre browser/IP/dispozitiv: În cazul în care ați fost de acord să le colectăm, vom putea colecta detalii despre browser-ul folosit, adresa IP, despre dispozitiv, cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon. Folosim aceste date pentru a determina cum folosiți site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați;
  Identificatorii unici ai dispozitivului (denumiți uneori ID universal unic sau UUID) reprezintă un șir de caractere integrat de producător într-un dispozitiv. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul în mod exact (de exemplu, numărul IMEI al unui telefon mobil). Diverșii identificatori de dispozitiv diferă din mai multe puncte de vedere: valabilitate, dacă pot sau nu să fie resetați de utilizatori și modul în care pot fi accesați. Un anumit dispozitiv poate avea mai mulți identificatori unici diferiți. Identificatorii unici de dispozitiv pot fi utilizați în diverse scopuri, inclusiv pentru securitate și pentru a detecta fraudele, pentru a sincroniza serviciile, de exemplu, mesajele primite pe adresa de e-mail a unui utilizator, pentru a reține preferințele utilizatorului și pentru a difuza reclame relevante.

Vom mai putea utiliza:

 • - Antetul https: Având în vedere stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare și natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul variatelor posibilități de afectare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător, prin: pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal, și capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența în curs a sistemelor și serviciilor de procesare;
  Cu alte cuvinte, Regulamentul GDPR impune ca informațiile să fie protejate prin "măsuri tehnice și organizatorice adecvate", inclusiv criptarea datelor cu caracter personal și capacitatea de a asigura confidențialitatea continuă a sistemelor și serviciilor. Certificatele digitale (inclusiv TLS/SSL) și criptarea sunt cerințe de facto pentru toate comunicațiile confidențiale din întreaga lume online de mai mult de 30 de ani și se numără printre cele mai omniprezente paradigme existente astăzi.
 • - Memoria cache pentru datele aplicațiilor: O memorie cache pentru datele aplicației este un depozit de date de pe un dispozitiv. Poate, de exemplu, să permită unei aplicații web să ruleze fără conexiune la internet și poate îmbunătăți performanța aplicației permițând încărcarea mai rapidă a conținutului.
 • - Stocarea datelor de pe web prin browser: Stocarea datelor de pe web prin browser permite site-urilor să stocheze date într-un browser de pe dispozitiv. Când este folosită în modul „stocare locală”, funcția permite salvarea datelor între sesiuni (de exemplu, pentru ca datele să poată fi recuperate și după închiderea și redeschiderea browser-ului). O tehnologie care permite stocarea datelor de pe web este HTML5.
 • - Cookie-urile și tehnologiile similare: Politica de cookie-uri este detaliată într-o secțiune separată, pe prezenta pagină.
 • - Dispozitiv: Un dispozitiv este un computer care poate fi folosit pentru a accesa website-ul și serviciile noastre. De exemplu, un dispozitiv poate fi un computer, o tabletă, un smartphone, sau orice alt aparat electronic dotat cu capacități necesare unui browser și care se conectează la internet.
 • - Informații care nu sunt de identificare personală: Acestea constituie informații înregistrate cu privire la utilizatori, astfel încât să nu mai reflecte şi să nu mai facă trimitere la un utilizator ce poate fi identificat în mod individual.
 • - Eticheta pixel: O etichetă pixel este un tip de tehnologie plasată pe un site web sau în conținutul unui e-mail, în scopul urmăririi activității pe site-uri web sau al momentului când e-mailurile sunt deschise sau accesate și adesea este utilizată în combinație cu cookie-urile.

Sumar

Nu sunteți obligat să ne furnizați niciun fel de date, dar adresa de email este absolut necesară creării unui cont pentru a utiliza serviciile oferite de aplicația AlegLiceu. Introducerea adresei de domiciliu sau reședință este opțională, în baza ei putând obține un raport care să conțină și o rubrică legată de distanța dintre reședință și liceele dorite. De asemenea puteți introduce un nume de elev real sau fictiv, raportul final fiind obținut pe baza codului de examen al elevului.

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în aplicația AlegLiceu. Contul este valabil 12 luni după care este dezactivat automat, ducând la pierderea posibilității de a-l recupera.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Ștergerea datelor, însă, va presupune anularea contului dumneavoastră, în cazul în care acesta este activ la momentul solicitării de ștergere.

Dacă veți înțelege să vă închideți contul și să încetați relația contractuală cu noi, datele dumneavoastră vor rămâne stocate în baza noastră de date pentru o perioadă ulterioară de 30 de zile.

În ce privește informațiile colectate prin cookie-uri care ar putea ajuta la individualizarea sau identificarea dumneavoastră, acestea sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile. Cookie-urile care contribuie la realizarea de date statistice privind utilizarea de către dumneavoastră și de către alți utilizatori a website-ului sunt anonimizate și sunt stocate pentru o perioadă de 60.

Datele colectate sunt folosite strict în scopul îmbunătățirii relației dumneavoastră cu noi. Nu vindem, nu cesionăm, nu punem la dispoziție sub nicio formă datele dumneavoastră către terțe părți.

Tranzacțiile financiare aferente serviciilor noastre vor fi gestionate de către furnizorii noștri de servicii de plată, respectiv euplatesc.ro. Vom partaja datele de tranzacție cu furnizorii noștri de servicii de plată numai în măsura necesara pentru a vă procesa plățile, pentru a rambursa astfel de plăti și pentru a ne ocupa de reclamații și întrebări legate de astfel de plăti și rambursări. Puteți găsi informații despre politicile si practicile de confidențialitate ale furnizorilor de servicii de plată direct pe paginile lor de internet.

În cazul în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către diverși parteneri contractuali cu care colaborăm, ne vom asigura că vă vom cere prealabil acordul, iar contractele cu aceștia vor conține clauze de confidențialitate.

Vor putea exista cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către instituțiile publice care aplică legea în România, această furnizare de date fiind obligatorie prin lege.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

În cazul în care avem acordul dumneavoastră, vă vom putea trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a vă informa despre elemente ale activității noastre care v-ar putea interesa, evenimente pe care ar urma să le organizăm, despre articolele noi publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri de pe internet.

Dezabonare de la newsletter

Vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

 • - Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;
 • - Prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați dezabonarea.

Ne vom asigura că nu veți mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Solicitarea va fi rezolvată în termen de maxim 48h de la primire.

Ocazional, putem desfășura campanii de publicitate online pentru a vă informa despre produsele și serviciile pe care le oferim și/sau despre articolele publicate pe acest site.

În acest scop, folosim rețele principale de socializare și publicitate, Google, Facebook, Instagram, etc., precum și mai multe tehnici de identificare a utilizatorilor în cadrul campaniilor – pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate), sau a intereselor – aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele amintite mai sus.

Vă aducem la cunoștință în mod expres că există cazuri în care veți putea vedea reclamele noastre pe alte site-uri. Acestea sunt afișate pe baza informațiilor pe care noi le avem despre dumneavoastră (spre exemplu, când vizitați sau vă înscrieți pe pagina noastră, veți putea fi adresat apoi, pe Facebook sau în rețeaua de parteneri Google, cu reclamă alte produse/servicii auxiliare).

Acestea sunt drepturile dumneavoastră, în contextul colectării de către noi și prelucrării datelor ce vă aparțin, conform legislației în vigoare:

 • - Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele dumneavoastră;
 • - Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dumneavoastră;
 • - Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • - Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • - Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
 • - Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
 • - Dreptul de a solicita trimiterea datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un alt operator;
 • - Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor dumneavoastră, către organele abilitate;
 • - Dreptul de a vă retrage acordul;
 • - Dreptul de opoziție;
 • - Dreptul de a vă adresa justiției.

Drepturile de mai sus nu sunt absolute, și există excepții de la acestea, în condiții bine determinate. Pentru orice întrebări, vă rugăm să ne contactați trimițând un email la contact@alegliceu.ro.

Compania noastră nu urmărește, în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Nu realizăm activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul nostru decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de site-ul nostru numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

E-mail

contact@alegliceu.ro
Program de Luni până Vineri între orele 09:00 - 17:00